Как пишется слово дотемна слитно или раздельно

ДОТЕМНА

Смотреть что такое ДОТЕМНА в других словарях:

ДОТЕМНА

ДОТЕМНА, нареч. До наступления темноты. Гулять от зари д.

ДОТЕМНА

дотемна нареч. До наступления темноты.

ДОТЕМНА

дотемна нареч.until it gets dark

ДОТЕМНА

ДОТЕМНА

з (від) ра́нку (ра́ння) до (са́мого) ве́чора (до сме́рку, до смерка́ння, дотемна́, до но́чі). Весь день; цілими днями, протягом довгого часу. Трудно буде в кузні день у день з ранку до вечора (А. Головко); Наче й мотаєшся по району з ранку до смерку, а все ж таки не косиш, не молотиш (І. Цюпа); (Шинкарка:) Крячуть, крячуть чорні галки з рання до смеркання; Брешуть, брешуть вражі хлопці, що є в них кохання (С. Руданський); Цілими днями сіялись крізь сіре сито осінні дощі, а коли їх не було, то над полем від ранку до самого вечора бродили тумани (О. Гончар); Під вогнем бійці на переправі, і на тій — на правій стороні теж вогонь від ранку до смеркання (І. Гончаренко); Ну, а нам з весною стільки діла! Ми в труді від ранку дотемна, Щоб, як ліс, озимина шуміла, Щоб, як військо, встала ярина (П. Дорошко); Білка сумочку свою Розстебнула у гаю І від рання до смеркання В сумку зносить харчування (М. Стельмах); З ранку до ночі бачу тв. смотреть

ДОТЕМНА

ДОТЕМНА

1) Орфографическая запись слова: дотемна2) Ударение в слове: дотемн`а3) Деление слова на слоги (перенос слова): дотемна4) Фонетическая транскрипция сло. смотреть

ДОТЕМНА

нареч.До наступления темноты.Она отправилась к подруге, просидела у нее дотемна и только часам к десяти пришла на свою квартиру. Гайдар, Тимур и его ко. смотреть

ДОТЕМНА

ДОТЕМНА

ДОТЕМНА

дотемн’а, нареч., но: от темн’а до темн’аСинонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

Ударение в слове: дотемн`аУдарение падает на букву: аБезударные гласные в слове: дотемн`а

ДОТЕМНА

нар. prima che si è fatto buio; prima che venga / scenda la notte; finché non si fece buio Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна. смотреть

ДОТЕМНА

нрчaté escurecer, até anoitecerСинонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

присл., розм. До настання темноти.

ДОТЕМНА

дотемна́, нареч.Синонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

〔副〕天黑以前, (直)到天黑. прогулять ~ 游逛到天黑. Синонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

jusqu’à la nuit tombéeСинонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

karanlık basana dekСинонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

нареч.Синонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

дотемнаСинонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

Источник

ДОТЕМНА

Смотреть что такое ДОТЕМНА в других словарях:

ДОТЕМНА

ДОТЕМНА, нареч. До наступления темноты. Гулять от зари д.

Читайте также:  Как правильно пишется сдоба

ДОТЕМНА

дотемна нареч. До наступления темноты.

ДОТЕМНА

дотемна нареч.until it gets dark

ДОТЕМНА

ДОТЕМНА

з (від) ра́нку (ра́ння) до (са́мого) ве́чора (до сме́рку, до смерка́ння, дотемна́, до но́чі). Весь день; цілими днями, протягом довгого часу. Трудно буде в кузні день у день з ранку до вечора (А. Головко); Наче й мотаєшся по району з ранку до смерку, а все ж таки не косиш, не молотиш (І. Цюпа); (Шинкарка:) Крячуть, крячуть чорні галки з рання до смеркання; Брешуть, брешуть вражі хлопці, що є в них кохання (С. Руданський); Цілими днями сіялись крізь сіре сито осінні дощі, а коли їх не було, то над полем від ранку до самого вечора бродили тумани (О. Гончар); Під вогнем бійці на переправі, і на тій — на правій стороні теж вогонь від ранку до смеркання (І. Гончаренко); Ну, а нам з весною стільки діла! Ми в труді від ранку дотемна, Щоб, як ліс, озимина шуміла, Щоб, як військо, встала ярина (П. Дорошко); Білка сумочку свою Розстебнула у гаю І від рання до смеркання В сумку зносить харчування (М. Стельмах); З ранку до ночі бачу тв. смотреть

ДОТЕМНА

ДОТЕМНА

1) Орфографическая запись слова: дотемна2) Ударение в слове: дотемн`а3) Деление слова на слоги (перенос слова): дотемна4) Фонетическая транскрипция сло. смотреть

ДОТЕМНА

нареч.До наступления темноты.Она отправилась к подруге, просидела у нее дотемна и только часам к десяти пришла на свою квартиру. Гайдар, Тимур и его ко. смотреть

ДОТЕМНА

ДОТЕМНА

дотемна/ нареч. Мы гуляли дотемна.Синонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

ДОТЕМНА

дотемн’а, нареч., но: от темн’а до темн’аСинонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

Ударение в слове: дотемн`аУдарение падает на букву: аБезударные гласные в слове: дотемн`а

ДОТЕМНА

нар. prima che si è fatto buio; prima che venga / scenda la notte; finché non si fece buio Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна. смотреть

ДОТЕМНА

нрчaté escurecer, até anoitecerСинонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

присл., розм. До настання темноти.

ДОТЕМНА

дотемна́, нареч.Синонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

〔副〕天黑以前, (直)到天黑. прогулять ~ 游逛到天黑. Синонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

jusqu’à la nuit tombéeСинонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

karanlık basana dekСинонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

ДОТЕМНА

нареч.Синонимы: до наступления темноты, до ночи, допоздна

Источник

До темна или дотемна?

Как писать правильно До Темна или Дотемна? Слитно или раздельно?

Оба варианта написания слова «не/типичный» будут верными.

Если в предложении есть противопоставление, то верно будет писать раздельно.

Пример такого предложения:

У него была не типичный, а очень яркий образ.

Также если в предложении есть усиление отрицания, то тоже пишем раздельно.

Пример такого предложения:

Его образ был вовсе не типичным.

В других случаях пишем слитно.

Пример такого предложения:

Это нетипичный образ для мужчины с такой яркой внешностью.

Читайте также:  Как правильно пишется чарующий

Слово «(по)долгу» может писаться по-разному. Надо знать, какой частью речи оно является. Возьмем предложение: Я оказался в больнице по долгу службы. «По долгу» в данном случае является существительным, поэтому пишется с предлогом «по» раздельно. Это существительное можно поставить в именительный падеж, где предлог употребляться не будет: долг (службы).

В предложении «Иван подолгу простаивал перед окнами своей возлюбленной» слово «подолгу» является наречием, т.к. отвечает на вопрос «как?». А наречия с предлогами не употребляются, значит, «по» является приставкой и пишется слитно.

Советы нашего коллеги никто не воспринимал всерьез. Выпускник решил готовиться всерьез к поступлению в университет.

Это наречие обстоятельственное (в предложениях выступает в роли обстоятельства образа действия).

Теперь подумаем, почему же это наречие пишется слитно, а не раздельно, как, например, наречия в шутку, в насмешку?

На этот счет в русском языке есть правило, регламентирующее слитное написание наречий, имеющих в своем составе такие имена существительные, которые в современном языке русском (литературном) уже не употребляются.

Именно к таким существительным, устаревшим, относится и слово серьез (есть существительное серьезность).

Вот и произошло при образовании наречия сращение предлога в и устаревшего существительного серьез.

Источник

Как пишется слово дотемна слитно или раздельно

1. Наречия, образованные с помощью приставок от наречий, напр.: вовне, донельзя, доднесь, задаром, зазря, извне, навсегда, назавтра, напополам, напрочь, насовсем, отныне, позавчера, поныне, посейчас, пораньше, послезавтра.

2. Наречия, образованные от имен прилагательных и включающие в свой состав либо (а) полные формы, либо (б) краткие формы прилагательных (в том числе старые и теперь неупотребляемые), напр.:

а) вживую, вкрутую, внаглую, впервые, вплотную, впрямую, врассыпную, врукопашную, вручную, втихую, вхолостую, вчистую, заранее, зачастую, надаровую, напрямую, наудалую, подчистую;

Примечание 1. Раздельно пишутся наречные сочетания на боковую, на мировую, на попятную, на равных, в целом; раздельное написание наречных сочетаний в открытую и в общем определяется правилом § 137, п. 3.

Примечание 2. Дефисное написание наречий с приставкой по-, образованных от прилагательных (типа по-новому ), определяется правилом § 138, п. 2.

б) вдвойне ( ср. двойной), вкратце ( ср. краткий), вполне, вправо, вообще, дотемна ( но: от темна до темна, см. § 137, п. 4 ), досуха, заодно, запросто, издавна, налегке, начисто, подолгу, попусту, сгоряча, слева, справа, сослепу, сполна, спьяну, снова, сызнова.

3. Наречия, образованные от местоименных слов, напр.: вовсю, вовсе, навовсе, совсем, затем, зачем, оттого, отчего, оттуда, потом, потому, почём, почему, посему, поэтому.

Примечание. О написании слов притом, причем см. § 140, п. 2.

4. Наречия, образованные с помощью приставок в, на от собирательных числительных, напр.: вдвое, втрое, вчетверо, вдесятеро, надвое, натрое, вдвоём, втроём, вчетвером, вдесятером.

Примечание. Раздельно пишутся сочетания предлога по с собирательными числительными, напр.: по двое, по трое, по пятеро.

5. Наречия с первой частью впол-, напр.: вполглаза (смотреть), вполголоса, вполнакала, вполноги (играть, кататься, танцевать), вполоборота, вполроста, вполсилы, вполслуха, вполуха (слушать), вполцены; вполоткрыта, вполпьяна, вполсыта.

Примечание. Раздельно пишутся: а) сочетания предлога в и сложного слова с первой частью пол и второй частью — названием единицы измерения, напр.: ростом в полметра, весом в полтонны, шириной в пол-аршина; б) сочетания, указывающие на время, типа в полпервого (встретиться), в пол-одиннадцатого (прийти).

Читайте также:  Как пишется по немецкому цвета

6. Наречия с пространственным и временным значениями, в которых приставка соединяется с формами существительных верх, низ, перед, зад, бок, высь, глубь, даль, близь, ширь, век, начало, напр.: вверх, вверху, доверху, кверху, наверх, наверху, поверх, поверху, сверху; вниз, внизу, донизу, изнизу, книзу, понизу, снизу; вперёд ( и впереди, кпереди, спереди), наперёд, поперёд; взад ( и кзади, назади, позади, сзади), назад; вбок, набок, обок ( но: под боком, см. § 137, п. 1; бок о бок, см. § 137, п. 4 ), сбоку; ввысь, подвысь; вглубь; вдаль, вдали, издали, одаль, поодаль; вблизи; вширь; ввек, вовек, вовеки, довеку, извека, навек, навеки ( но: во (на) веки веков, во (на) веки вечные; из века в век, см. § 137, п. 4 ); вначале, изначала, поначалу, сначала.

Некоторые из таких наречий могут употребляться в роли предлогов с формой род. п., напр. карниз вверху стены, сноска внизу страницы, сверху холма хорошо видны окрестности, пикник вблизи озера, стоять сбоку стола.

Источник

Поиск ответа

Вопрос № 306488

Здравствуйте! Подскажите, нужна ли запятая перед ИЛИ в предложении: » Вживую играют или запись?».

Ответ справочной службы русского языка

добрый день. прочла ваши ответы на вопрос: как пишется слово наживую/на живую. Вы предлагаете заменить его словом » вживую «. Но как быть, если это невозможно? Например: Это была ампутация без наркоза, на живую (или наживую) ржавой пилой. заранее спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Это наречие пока не зафиксировано в орфографических словарях, но по правилу о наречиях, образованных от прилагательных, его следует писать слитно: наживую. Ср.: напропалую, напрямую, наудалую, начистую.

В правилах к карточным и настольным играм часто пишут «выложите карты с руки на стол взакрытую» или «в закрытую». Какой вариант лучше с точки зрения правил русского языка?

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Докрасна пишется слитно на основании следующего правила: пишутся слитно наречия, образованные от имен прилагательных и включающие в свой состав либо (а) полные формы, либо (б) краткие формы прилагательных (в том числе старые и теперь неупотребляемые), например:

Наречие дооранжева, если бы оно существовало, писалось бы слитно на основании этого же правила. Сложно сказать, по какому правилу писалось бы наречие с(?)юна, если бы такое наречие было в русском языке. Возможно, его написание устанавливалось бы в словарном порядке (по орфографическому словарю).

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! КАК ПИШЕТСЯ СЛОВО » ВЖИВУЮ «? ВМЕСТЕ ИЛИ ОТДЕЛЬНО?

Ответ справочной службы русского языка

Наречие вживую пишется слитно (увидеть кумира вживую ). Раздельно пишется сочетание предлога в и прилагательного живую: в живую природу.

Доброе утро, уважаемое справочное бюро! Корректно ли написание: «Музыканты исполняли свои хиты » вживую «. Заранее спасибо

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Источник

Поделиться с друзьями
Наши дети